loading

3. Czy mogę korzystać z aplikacji bez połączenia z internetem?

Nie. Oprogramowanie jest oparte na sieci Web i działa online w przeglądarce internetowej jako SaaS (Oprogramowanie jako usługa).

Podejście to podąża za aktualnymi trendami, zapewniając jednocześnie regularne aktualizacje oraz dostęp z dowolnego miejsca. Możesz po prostu udostępniać swój plan załadunku innym osobom, korzystając z łącza publicznego generowanego przez aplikację.