loading

Czy możliwa jest integracja z EasyCargo za pomocą API?

Tak, API jest dostępne dla EasyCargo i pozwala połączyć aplikację z systemem ERP. Zobacz szczegóły w naszym dokumencie (dostępny tylko po angielsku).

API umożliwia dostarczenie danych o załadunkach i przestrzeniach ładunkowych wprost do aplikacji EasyCargo. Jednakże użytkownik musi zalogować się do programu, aby wyznaczenie planu załadunku mogło zostać przetworzone.

Istnieje również możliwość zaimportowania towarów do załadowania za pomocą naszego szablonu Excel.