loading

4. Co to są grupy i jak z nimi pracować?

Grupy priorytetowe pozwalają Ci zdecydować, w jakim porządku zostaną załadowane towary do przestrzeni ładunkowej. Towary z grupy 1 są ładowane jako pierwsze, następnie z grupy 2, z grupy 3 itd.

Możesz zatem wywierać wpływ na plan załadunku, np. w zależności od kolejności odwiedzania miejsc rozładunku towarów przez ciężarówkę.

Grupy priorytetowe mogą być również przydatne, gdy chcesz zmienić kolejność towarów w planie załadunku. Algorytm ładuje automatycznie najpierw największe elementy, ale w niektórych przypadkach może to nie być pożądane rozwiązanie.

W naszych filmach instruktażowych można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące określenia kolejności ładowania poprzez grupy priorytetowe i ich zaawansowane ustawienia.