loading

Dodawanie towarów

Na ekranie początkowym w kolumnie po lewej stronie wstawia się towary, które mają Państwo zamiar załadować. “Towar” należy rozumieć jako pudło. Prosimy zwrócić uwagę, że obecnie EasyCargo pracuje w oparciu jedynie o kształty prostopadłościenne. Inne kształty nie są jeszcze obsługiwane.

Klikając na ikonę białego pudła można dodać nowy typ towarów:

Następnie należy wprowadzić wymiary, ilość (liczbę sztuk) i masę (całkowitą lub pojedynczego towaru):

Mogą Państwo nałożyć następujące ograniczenia załadunku: “Nie przewracać towarów tego typu”, “Nie układać pozycji na towarach tego typu”, “Nie obracać towarów tego typu”:

Ciemny pasek wskazuje dno towaru. Po ustawieniu ograniczenia na towar dotyczącego nieobracania strona oznaczona jako długość zostanie umieszczona wzdłuż przestrzeni ładunkowej, a strona oznaczona jako szerokość zostanie umieszczona poprzecznie.

Klikając na pionową, kolorową kolumnę (w tym przypadku czerwona kolumna z literą A) można zmienić kolor typu towarów. Pojawi się paleta kolorów obok pudła:

Jeśli nie chcą Państwo uwzględniać opisu na pudle w planie załadunku, jest możliwość pominięcia go poprzez odznaczenie pola wyboru obok wizualizacji pudła. Wtedy będzie widoczna na pudle tylko litera:

Odznaczając pole wyboru obok opisu towaru pomijają Państwo towar z listy wprowadzania towarów (można jednak uwzględnić dany element przy kalkulacji ładunku podczas ręcznego dostosowywania planu załadunku):

Klikając ikonę pudła można dodać kolejny typ towarów:

Towary można importować zarówno z pliku Excel oraz poprzez API.