loading

Jak czytać plan załadunku

EasyCargo umożliwia Państwu przeglądanie wizualizacji 3D planu załadunku.
Mogą Państwo powiększać, obracać i szczegółowo przeglądać plan.

  • Nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać nią, aby obracać plan dookoła.

  • Nacisnąć i przytrzymać prawy przycisk myszy i poruszać nią, aby poruszać się po przestrzeni ładunkowej.

  • Aby powiększyć plan załadunku użyć rolki myszy.

  • Aby zlokalizować towar w planie załadunku, nacisnąć na niego w panelu listy wyników.

  • Mogą Państwo również skorzystać z predefiniowanych widoków aby zobaczyć wynik ze standardowych kątów.

To wideo pokazuje, jak to działa.

W liście wprowadzania towarów zobaczą Państwo, które towary zostały już załadowane, a które jeszcze nie: