loading

Jak czytać plan załadunku

EasyCargo umożliwia Państwu przeglądanie wizualizacji 3D planu załadunku.
Mogą Państwo powiększać, obracać i szczegółowo przeglądać plan.

  • Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj nią, aby obracać plan dookoła.
  • Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy i poruszaj nią, aby poruszać się po przestrzeni ładunkowej.
  • Aby powiększyć plan załadunku użyj rolki myszy.
  • Aby zlokalizować towar w planie załadunku, naciśnij na niego w panelu listy wyników.
  • Mogą Państwo również skorzystać z predefiniowanych widoków aby zobaczyć wynik ze standardowych kątów.

Poniższe wideo pokazuje, jak to działa:
https://www.easycargo3d.com/pl/wideosamouczki/#kontrola-planu-ladunku-w-wyswietlaniu-3D