loading

Zapisywanie załadunku

Powyżej wstawionych towarów po lewej stronie panelu, mogą Państwo nadać nazwę załadunku, klikając tam i wpisując nazwę. Po kliknięciu na 3 poziome linie zaraz obok nazwy załadunku, rozwinie się menu dotyczące załadunku. Z poziomu menu mogą Państwo zapisać załadunek, otworzyć inny lub rozpocząć tworzenie nowego.

Aplikacja zapisuje automatycznie wprowadzane dane o załadunku oraz obecny plan załadunku na serwerze co 2 minuty podczas aktywności w EasyCargo. Mogą Państwo znaleźć automatycznie zapisane ładunki po kliknięciu w przycisk Pokaż autozapisy ładunków. Obecnie EasyCargo automatycznie zapamiętuje 10 ostatnich, zapisanych ładunków. Autozapisy ładunków są dostępne tylko dla Państwa, natomiast zapisane załadunki są dostępne również dla innych administratorów w ramach Państwa konta. Do autozapisów ładunków można dostać się również z zakładki Załadunki i raporty:

W menu na ekranie początkowym mogą Państwo zapisać dowolny ładunek jako domyślny ładunek. Taki ładunek będzie automatycznie ładował się po uruchomieniu aplikacji, jako szablon do nowego ładunku. Domyślny ładunek może być w łatwy sposób zrestartowany poprzez stworzenie nowego załadunku i zapisanie go jako domyślnego.

Wszystkie zapisane ładunki są przechowywane pod zakładką Załadunki i raporty. Liczba zapisywanych ładunków jest nielimitowana. Każdy ładunek może mieć jednak maksymalnie 999 wersji, więc polecamy Państwu wprowadzać inną nazwę dla każdego nowego ładunku.

Jeśli chcą Państwo rozpocząć tworzenie zupełnie nowego ładunku, należy udać się do zakładki początkowej i kliknąć na trzy linie w lewym górnym rogu ekranu - jest tam dostępna opcja Nowy ładunek: