loading

Ładowanie towarów na palety

Pod zakładką Przestrzenie ładunkowe można znaleźć - dostępne są ich standardowe typy m.in. EPAL 1, 2, 3, 6 oraz palety US. Każdą z nich można dodać do ulubionych i edytować. Na dodatek istnieje nawet możliwość stworzenia własnej palety. Podczas ładowania towarów do kontenerów i ciężarówek, program klasycznym podejściem umieszcza towary kolejno od przodu do tyłu przestrzeni, a następnie stopniowo ją wypełnia. W przypadku palety taka procedura nie zawsze zapewnia optymalny plan załadunku. Dlatego więc algorytm postępuje tutaj warstwowo od jej dołu ku górze. Przy wyznaczaniu planu załadunku uwzględniane są wszelkie ograniczenia m.in. maksymalne dopuszczalne obciążenie oraz wybrane dotyczące ładowania towarów tj. zakaz piętrzenia ładunku, nie obracać, nie przewracać.

Jak na razie na paletę można załadować tylko jeden rodzaj towarów, czyli o tych samych wymiarach, masie i ograniczeniach załadunku. Każda z warstw sztuk towarów jest ładowana w taki sam sposób jak poprzednie. Można załadować na paletę towary różnego typu, ale EasyCargo wyznacza wtedy wynikowy plan załadunku za pomocą standardowego algorytmu, który ładuje towary od przedniej do tylnej ściany przestrzeni.

Więcej szczegółów można znaleźć w tym artykule