loading

Jak zmienić porządek załadunku używając grup priorytetowych

Grupy priorytetowe były pierwotnie stworzone z myślą o zarządzaniu rozładowywania w kilku różnych miejscach na trasie przejazdu ciężarówki. Mogą być one jednak przydatne w przypadku stosowania różnej kolejności ładowania towarów z pewnych względów. Domyślny porządek ładowania jest definiowany poprzez rozmiar towarów: największe towary są ładowane w pierwszej kolejności. To ustawienie umożliwia uzyskanie najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni ładunkowych. Jednak mogą zdarzyć się przypadki, w których to rozwiązanie nie jest pożądane. Jednym ze sposobów na to, jak zmienić to ustawienie jest zastosowanie grup priorytetowych.

Grupy priorytetowe pozwalają Państwu zdecydować, w jakim porządku zostaną załadowane towary do przestrzeni ładunkowej. Towary z grupy 1 będą załadowane jako pierwsze, następnie z grupy 2, z grupy 3 itd. Mogą Państwo zatem wywierać wpływ na plan załadunku, np. w zależności od kolejności odwiedzania miejsc docelowych przez ciężarówkę.

Aby dodać więcej grup wystarczy kliknąć ikonę +

Używanie grup w planie załadunku wygląda następująco:

Jak widać na powyższych zdjęciach występują 2 palety kolorów. Pierwsza z nich odnosi się do towarów, a druga - z pastelowymi kolorami - do grup. W zależności, czy klikną Państwo na towar lub grupę w liście wejściowej w kolumnie po lewej stronie, EasyCargo pokaże kolory na poziomie elementu albo grupy.

Mogą Państwo przemieszczać towary z danej grupy do innej:

W dolnej części znajdą Państwo więcej ustawień związanych z grupami priorytetowymi:
jest możliwość uwzględnienia / zignorowania podziału grup priorytetowych, uniemożliwienia układania w stos towarów jednej grupy z towarami innej grupy lub nawet podziału grup niewidzialną ścianą:

Uwaga: Usunięcie danej grupy spowoduje również usunięcie towarów należących do tej grupy!

W tym wideo znajdą Państwo instrukcje krok po kroku, jak używać grup.
Tutaj znajdują się ustawienia zaawansowane.

Wskazówka: Niektóre firmy używają również grup dla poszczególnych klientów, dzięki czemu ignorują podział towary na grupy priorytetowe, ale mają lepiej zorganizowany plan załadunku.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że EasyCargo zasadniczo układa towary w stosy, aby wykorzystać możliwie jak najmniej powierzchni z przestrzeni ładunkowej. Można to uniemożliwić, ustawiając ograniczenie załadunku na towarach “Nie układać pozycji na towarach tego typu” (ustawienia na poziomie typu towarów) albo zmodyfikować ręcznie plan załadunku albo podzielić towary na grupy i zablokować piętrzenie towarów grup.