loading

Dodawanie użytkowników

Pod zakładką Użytkownicy może zostać dodanych więcej użytkowników. Podczas dodawania użytkownika należy wybrać rolę administrator albo użytkownik.

Wymagana jest rola administrator, aby móc przepisywać licencję i administrować użytkownikami. Liczba administratorów jest nielimitowana. Administratorzy mają dostęp do następujących sekcji: Użytkownicy, Licencje oraz Przestrzenie ładunkowe. Wymienione sekcje nie są dostępne dla użytkowników o roli Użytkownik. Użytkownicy widzą tylko zakładkę początkową oraz Załadunki i raporty. Oznacza to, że mogą oni stworzyć plan załadunku i mieć dostęp do zapisanych ładunków, ale nie mają opcji, aby zarządzać przestrzeniami ładunkowymi, użytkownikami lub licencjami.

W celu stworzenia nowego użytkownika należy przejść do zakładki Użytkownicy i kliknąć na przycisk Utwórz nowego użytkownika. W kolejnym kroku wypełniają Państwo imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika. Po zapisaniu, hasło zostanie automatycznie wysłane na podany adres e-mail. Mogą Państwo kiedykolwiek zażądać wysłania nowego hasła do konta użytkownika, klikając na Wyślij nowe hasło w odpowiednim wierszu.

Prosimy zwrócić uwagę, że wiadomości e-mail z danymi uwierzytelniającymi mogą zostać oznaczone jako spam - jeśli użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail z danymi uwierzytelniającymi, prosimy polecić mu sprawdzenie folderu spam.

Zalecamy Państwu zmienić automatycznie wygenerowane hasło. Można to zrobić z poziomu sekcji profilu użytkownika, klikając na nazwę użytkownika w górnym prawym rogu ekranu.
Każdy użytkownik może zmienić swoje dane w profilu użytkownika, po kliknięciu w nazwę użytkownika w prawym górnym rogu ekranu.
Tylko administrator ma dostęp do opcji zmiany adresów e-mail użytkowników. Administratorzy mogą także usunąć innych użytkowników i administratorów.

Aby móc pracować z EasyCargo, użytkownik musi mieć przypisaną licencję. Więcej użytkowników może dzielić jedną licencję, ale nie mogą oni pracować z aplikacją jednocześnie. Tak więc licencja musi zostać każdorazowo przypisana pod zakładką Użytkownicy do tego użytkownika, który ma zamiar pracować z aplikacją. W przypadku dwóch użytkowników pracujących jednocześnie, wymagane są dwie licencje.