loading

2. Czy mogę stworzyć załadunek wystający poza plan? Czy zwisy są obsługiwane?

Jak dostosować powierzchnię ładowania?

Tak. Wymienione w pytaniu funkcjonalności są dostępne. W naszym Dzienniku znajdziesz szczegółowe informacje.