loading

Planowanie załadunku do wielu przestrzeni ładunkowych

W niektórych przypadkach wszystkie elementy nie zmieści się do jednej przestrzeni ładunkowej. 
Można to zobaczyć w tablicy informacyjnej tutaj. To całkowita objętość przestrzeni ładunkowej, która jest dostępna.
A to całkowita objętość wszystkich paczek zadania załadunku. 

Teraz klikniemy przycisk Załadować, aby zobaczyć, jak wiele paczek zmieści się do przestrzeni ładunkowej. 
Na liście wynikowej, można zobaczyć, jak wiele paczek było załadowanych. W tym przypadku jest to 66 paczek z 100. 34 paczek typu ee, nie zostało załadowanych. 

Aby kontynuować dalej do przestrzeni ładunkowej, najpierw utworzyć raport wydruku załadowanego kontenera
Przed wygenerowaniem zestawu do drukowania, powinno oznaczyć „Usunąć załadowane pozycje ze zadania”
Zestaw do drukowania teraz proszę nie otwieracz, ale ponownie kliknąć przycisk „Załadować” i kalkulacja będzie się kontynuowała. 

Jest widać, że teraz były załadowane kolejne paczki, ale wciąż nie jest miejsca dla wszystkich. 
Teraz utworzymy kolejny raport i zaznaczymy pole wyboru. Ponownie klikniemy „Załadować” i wypełnimy kolejny kontener. Nadal pozostają paczki do kolejnego kontenera. 

Można wybrać mniejszy kontener lub dodać kolejny towar. Porównanie całkowitej objętości paczek i objętości kontenera powie, ile paczek jeszcze się do tej przestrzeni ładunkowej pomieści. I wreszcie otworzymy zestawy do drukowania. Pierwszy, drugy, trzeciy i czwarty.