loading

Importowanie elementów ładunku z Microsoft Excel

W kartę Ładunki i informacje kliknąć  na Import ładunku. Tutaj można pobrać plik, który posłuży jako szablon. 
W zależności od systemu jednostek wybierzemy plik, z którego korzystamy.
Upewnimy się, że korzystamy z wersji programu Microsoft Excel 2007 lub nowszej. W razie potrzeby umożliwić edycję.

Usunąć grupy priorytetowe, jeśli ich nie używamy. Teraz wprowadzimy opis paczek. Do jednego ładunku można załadować do 250 paczek. Dla każdego typu paczki należy podać liczbę sztuk. Wypełnić wymiary. Pamiętamy o użyciu właściwych jednostek. Wreszcie, należy wprowadzić całkowitą wagę wszystkich paczek. 
Jeśli trzeba, ustawimy ustalenie ograniczeń. Domyślnie nie ma żadnych ograniczeń aktywnych. 
W naszym przykładzie używamy ograniczenia “Nie przechylać”. 

Teraz możemy zapisać szablon i zaimportować paczki do Izy kargo. W przypadku korzystania z szablonu, gdzie mamy wskazany cały towar, możemy wprowadzić do importu paczki z liczbą 0 sztuk. Teraz pozostawimy tę opcję włączoną.

Po zaimportowaniu można sprawdzić wynik i otworzyć ładunek w Izy kargo. 
Teraz wybierzemy odpowiednią przestrzeń ładunkową, a następnie klikniemy przycisk Załaduj, aby rozpocząć kalkulację ładunku.