loading

Ręczna edycja planu ładowania

Zaczynamy od kalkulacji ładunku. 


Paczki de nie zostały załadowane. Z powodu paczek aa, których nie było ułożonych w stosie.
Zmodyfikujemy plan ładowania ręcznieKlikniemy lewym przyciskiem myszy, aby przenieść paczkę. 
Po kliknięciu do obszaru zielonego, można wybrać, kam paczka zostanie umieszczona. Klikniemy ponownie, a paczka zostanie przesunięta do nowego miejsca. Należy pamiętać, że paczka może być umieszczona też na paczki, których nie było ułożonych w stosie. Podczas ręcznej regulacji planu ładowania, nie mamy aktywnych żadnych ograniczeń. Przedmioty mogą być przesunięte gdzie chcemy. Pokażemy Państwu, jak nam  to może pomóc. 

Powiedzmy, że paczki aa są na tyle lekkie, dzięki czemu można umieścić ich na siebie. Przesuniemy ich. 
Po przesunięciu paczek, można przytrzymać lewy przycisk myszy i przesuwając myszą, obracamy ten widok. 
Ta paczka przebywa.  Teraz pokażemy Państwu następną funkcję. Podczas przesuwania paczek jest trzeba brać w uwagę, że automatycznie dołączą się do paczek sąsiednich.

Jeśli zdecydujemy umieścić paczkę bardziej precyzyjnie, można użyć kółka myszki, aby powiększyć plan. 
Potem możemy umieścić paczkę do dokładnego miejsca. Teraz usuniemy tę paczkę z planu ładunku. 

Można to zrobić albo przez naciśnięcie tego przycisku lub dylit. Jeśli chcieliby Państwo usunąć z planu ładunku wszystkie elementy, proszę kliknąć na ten przycisk. Następnie można utworzyć cały plan ładunku ręcznie. Na wynikowej liście, można zobaczyć, że paczka aa została usunięta. Teraz przesuniemy elementy de. Aby obrócić paczkę, przytrzymamy prawy przycisk myszy. I naciskając przyciski strzałek, aby obrócić paczkę w żądanym kierunku. Jeśli paczka jest ograniczona kolorem czerwonym, oznacza, że jest umieszczona w nieprawidłowej pozycji, w miejscu, w którym nie może zostać. Aby powrócić do trybu przesuwania ponownie jest trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie ustalić paczkę w nowej lokalizacji. Aby zaoszczędzić czas, przyspieszamy to wideo w momencie, kiedy przesuwamy paczki niebieskie. Klikając na czarną strzałkę, można dodać resztę paczek z listy wyników. Teraz wszystkie niebieskie paczki zostały umieszczone .  Ostatnia czerwona paczka aa może zostać zwrócona do planu ładunku. I widać jak ładnie zmieści się tutaj.