loading

Administracja użytkownikami i licencjami

Dla administracji użytkowników korzystamy z karty Użytkownicy. Po jej wyświetleniu w naszym koncie użytkownika zobaczymy listę wszystkich stworzonych użytkowników.

Aby dodać nowego użytkownika, proszę nacisnąć przycisk Stworzyć nowego użytkownika. Do formularza proszę wprowadzić: imię, nazwisko i skrzynkę pocztową. Ten samy mail może użyć tylko jeden użytkownik.

Bardzo ważnym ustawieniem jest przypisywanie typu użytkownika. Możemy wybrać typ: Użytkownik, który tylko pozwala na dostęp do aplikacji EasyCargo, załadowanie paczek oraz wygenerowanie raportów do drukowania.
Druga opcja to: Administrator, który umożliwia dostęp do wszystkich sekcji systemu. Liczba administratorów nie jest ograniczona.

Stworzenie użytkownika potwierdzimy naciśnięciem przycisku Zapisać. Aplikacja powiadomi nas o pomyślnym wykonaniu stworzenia nowego użytkownika i wyśle do skrzynki pocztowej wiadomość z danymi do logowania. Jeśli użytkownik nie znajdzie wiadomość w swojej skrzynce, poproście go, aby sprawdził folder Wiadomości śmieci znany jako Spam.

Jako administratorzy możemy wprowadzać zmiany w kontach innych użytkowników, wysyłać nowe hasła, jeśli zostaną zapomniane, lub całkowicie usunąć użytkownika. Dodatkowo administrator przypisuje licencje oraz karnety do użytkowników, które są konieczne, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

Jedna licencja może być również używana przez wiele użytkowników, ale nie w tym samym czasie.

Jeśli wyczerpiemy już dostępne licencje i nadal potrzebujemy ich przypisać do nowego użytkownika, możemy ich kupić w karcie Licencja, lub usunąć licencji jednemu z użytkowników. W kolumnie o nazwie "Bez licencji" klikniemy na "Aktywować" w odpowiedniej linii. Spowoduje to zwolnienie licencji i teraz ją możemy w następnej kolumnie przypisać do innego użytkownika.W przypadku nieprzypisania wszystkich licencji do użytkowników, pozostają te licencje na koncie jako tzw "wolne licencje". Jeśli użytkownik zaloguje się do systemu i nie ma przypisanej licencji, system automatycznie przypisze do użytkownika kolejną wolną licencję firmy. Jeśli nie mamy wolnych licencji, ale są dostępne karnety, użytkownikowi będzie oferowany karnet jednodniowy.

Każdy użytkownik ma możliwość, w profilu użytkownika, zmienić swoje osobiste ustawienie. Tutaj możemy zmienić imię, nazwisko i hasło, które zostało wygenerowane automatycznie. Zalecamy wprowadzenie tej zmiany zgodnie z wymienionymi warunkami. Także możemy wybrać język aplikacji i jednostkę miary.

E-mail użytkownika może zostać zmieniony tylko przez administratora. W prawym górnym rogu znajdziemy ważność aktualnej licencję.Wprowadzone zmiany potwierdzimy przyciskiem Zapisać.Teraz już państwo wiedzą, jak administrować użytkowników i jak wprowadzać ustawienia dla państwa spółki.