loading

Określanie kolejności załadunku przy korzystaniu z grup priorytetowych

Grupy priorytetowe wpływają na kolejność umieszczania poszczególnych pozycji w planie załadunku i mają zastosowanie w przypadku częściowego załadunku lub rozładunku podczas transportu. Podajmy konkretny przykład — ładunek, który jedzie z Pragi, będzie rozładowywany w Berlinie, Paryżu i Madrycie.

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest, że pierwsza grupa priorytetowa zostanie załadowana jako pierwsza a rozładowana jako ostatnia.

Nową grupę utworzymy poprzez kliknięcie przycisku „+” w sekcji załadunku na liście grup priorytetowych. Ponieważ ładunek zostanie rozładowany w 3 różnych miastach, utworzymy 3 grupy priorytetowe i nadamy im nazwy zgodnie z miastami docelowymi.Do poszczególnych grup wprowadzamy konkretne pozycje załadunku.Każda grupa będzie zawierać wszystkie pozycje, które chcemy rozładować w danym mieście.Istnieje również możliwość utworzenia planu załadunku poprzez import danych z Excela, jednak konieczne jest określenie grup priorytetowych już w tabelce Excela. Dostępny jest filmik instruktażowy, w jaki sposób można to zrobić.

Po wprowadzeniu całego ładunku uruchomimy obliczanie planu załadunku, w którym poszczególne grupy mogą być także wyświetlane osobno. Ponadto grupy dla zachowania przejrzystości różnią się kolorami. Możemy zatem w łatwy sposób sprawdzić, czy ładunek jest załadowany we właściwej kolejności.W celu modyfikacji załadunku, ponownie wyświetlamy panel do wprowadzenia danych.

Poszczególne pozycje można również przenosić między grupami. Wystarczy otworzyć edytor pozycji i kliknąć w "Przesunąć do innej grupy". Zostanie otwarta lista grup priorytetowych, z której wybieramy grupę, do której chcemy przenieść pozycję.

W zależności od potrzeb można utworzyć nawet 50 grup priorytetowych.

Jeżeli chcemy usunąć grupę, wystarczy oznaczyć ją kliknięciem na liście grup priorytetowych a następnie nacisnąć pojawiający się obok krzyżyk, aby potwierdzić jej usunięcie. Jeżeli za daną grupą znajdują się inne, ich numeracja zmieni się automatycznie.

Z pomocą filmiku nauczyliście się tworzyć i używać grupy priorytetowe. Z tej funkcji można korzystać nie tylko kiedy trzeba rozładowywać w różnych miejscach docelowych, ale także wtedy, gdy trzeba dostosować kolejność ładowania.

W kolejnym filmiku instruktażowym pokażemy więcej ustawień dla tych grup, które jeszcze bardziej ułatwią pracę.