loading

Zaawansowane ustawienia grup priorytetowych

W poprzednim filmie dowiedzieli się Państwo, jak określić kolejność załadunku za pomocą grup priorytetowych.
Teraz już wiedzą, jak tworzyć grupy i wypełniać je wymaganymi pozycjami.

Pokażemy teraz inne ustawienia, z których można korzystać podczas pracy z użyciem grup.

Funkcje te można znaleźć w zakładce EasyCargo w Panelu opcji załadunku. Domyślne ustawienie to Podzielenie na grupy w zależności od kolejności. W takim przypadku załadunek zostanie zaplanowany w kolejności, w jakiej utworzono grupy priorytetowe w Panelu wprowadzania załadunku. To ustawienie umożliwia umieszczanie pozycji z innej grupy na już załadowanych pozycjach.

Klikając konkretną grupę w legendzie, aktywuje się jej przejrzyste, barwne oznakowanie, co umożliwia łatwą kontrolę wizualną. W takim przypadku zalecamy użycie jednego z poniższych ustawień.

Jeśli nie chcemy, aby grupy nakładały się na siebie, należy skorzystać z polecenia Nie umieszczaj paczek z jednej grupy na drugiej grupie lub Podzielić grupy wirtualną przegrodą. Pierwszy wariant zapobiega układaniu grup w stosy. Na przykład możemy oddzielić pozycje, które można układać w stosy, ale nie zaleca się umieszczania na nich innych pozycji, na przykład ze względu na ich masę.

Ponadto druga funkcja podzieli kontener na oddzielne sekcje, z których każda zawiera jedną grupę priorytetową.
Dzięki temu możliwe jest fizyczne oddzielenie ładunku bezpośrednio w kontenerze za pomocą rozpórek.
Oba te ustawienia nieznacznie zmniejszają powierzchnię ładowania, podobnie jak na przykład ustawienie: Niepogrupuj tej paczki.

Ostatnią funkcją jest: Zignorować podzielenie na grupy.

Dzięki tej funkcji obliczenia będą wykonywane bez ograniczeń stwarzanych przez grupy i konieczności przesuwania pozycji między grupami czy nawet tworzenia całego załadunku od początku.Jeśli te zaawansowane ustawienia grup nie pomogą zorganizować załadunku zgodnie z Państwa wymaganiami, mogą Państwo skorzystać także z ręcznego ustawienia załadunku i umieścić pozycje dokładnie tak, jak należy.