loading

Opcje ustawień stosowane podczas planowania załadunku

Z tego filmu dowiedzą się Państwo, jak poruszać się w obszarze roboczym aplikacji EasyCargo.

Pokażemy Państwu ogólne opcje obsługi.Do każdej funkcji przygotowaliśmy dla Państwa bardziej szczegółowe instrukcje, o których informacja będzie wyświetlana podczas filmu w prawym górnym rogu.

Najpierw przejdziemy przez zakładkę Profilu użytkownika, w której możemy dostosować samo środowisko i dostęp do aplikacji - Państwa hasło, język i jednostki miary.

Teraz przejdziemy do Panelu wprowadzania załadunku. Tutaj należy podać nazwę załadunku i wprowadzić jego zawartość. Możemy wprowadzić pozycje ręcznie lub importować je z pliku Excel. Warto pamiętać, aby regularnie zapisywać swoją pracę. W górnej części ekranu znajduje się Panel informacyjny przestrzeni ładunkowej. Wartości opisują właściwości wybranej przestrzeni ładunkowej, wprowadzonych pozycji, a na końcu także ładunku, który można załadować zgodnie z Państwa ustawieniami.

Możemy również wyświetlić procent zajętego miejsca i obciążenia. Jeśli ładunek nie zmieści się w uprzednio ustawionym kontenerze lub przestrzeń jest zbyt duża, możemy wybrać z Listy przestrzeni ładunkowych przestrzeń bardziej odpowiednią lub stworzyć swoją według własnych potrzeb.

Aby rozpocząć obliczenia, należy kliknąć przycisk Załaduj. Następnie możemy wyświetlić krok po kroku plan załadunku, wydrukować go lub utworzyć łącze publiczne, aby go udostępnić. Po lewej stronie tego przycisku znajduje się Panel opcji załadunku. Pozwala skonfigurować sposób umieszczania załadunku podczas pracy z grupami priorytetowymi i rozkładem jego masy. W prawym górnym rogu znajduje się Panel podglądu umożliwiający łatwy podgląd załadunku ze wszystkich stron. Równie łatwo można sprawdzić naciski na osiach.

Ostatnim elementem obsługi jest Pasek zakładek umożliwiający dostęp do zapisanych załadunków, raportów i innych ustawień oraz opcji administracyjnych.

Wierzymy, że ten film dostarczył Państwu nowych przydatnych informacji i ułatwi pracę z aplikacją EasyCargo.