loading

Przypisywanie licencji użytkownikom

Gdy użytkownik loguje się do systemu, nie mając wcześniej przypisanej licencji, a dostępna jest nie przypisana, aktywna licencja - system automatycznie przypisze użytkownikowi jedną z dostępnych licencji. Jeśli nie posiadają Państwo żadnych aktywnych licencji, ale posiadają wolny karnet, użytkownik zostanie zapytany, czy chce aktywować jednodniowy karnet.

Czasami licencja nie zostaje poprawnie przypisana w sposób automatyczny. W tym przypadku zalecamy odświeżenie strony lub wylogowanie i ponowne zalogowanie się do konta w EasyCargo. Jeśli to nie pomaga, prosimy przejść do zakładki Użytkownicy i przypisać licencję do danego użytkownika (lub siebie) jak pokazano poniżej.

  • Pod zakładką Użytkownicy, w kolumnie Licencja, mogą Państwo w łatwy sposób rozpoznać do kogo jest przypisana licencja (oznaczone na niebiesko):

  • Jeśli są wolne licencje, będą Państwo mieli opcję zaznaczenia pola wyboru w odpowiednim wierszu, aby przypisać licencję do danego użytkownika.

  • Jeśli nie ma wolnych licencji, muszą Państwo zamówić więcej licencji albo usunąć licencję użytkownikowi, odznaczając pole wyboru w danym wierszu. W związku z tym licencja zostaje odebrana danemu użytkownikowi i staje się dostępna do przydzielenia innemu użytkownikowi.

W filmie instruktażowym znajdą Państwo szczegółowe instrukcje krok po kroku o administrowaniu użytkownikami i licencjami.