loading

Zamawianie licencji

Istnieją 3 sposoby, jak zamówić licencję. Pierwszą z nich jest skorzystanie z przycisku Kup w prawym górnym rogu ekranu (ten przycisk pojawia się, gdy nie mają Państwo aktywnej licencji). Kliknięcie na żółty przycisk przeniesie Państwa do formularzu zamówienia:

Mogą Państwo dostać się do formularza zamówienia również z poziomu profilu użytkownika, klikając na nazwę użytkownika obok przycisku Kup. Następnie można przejść do formularza w prosty sposób, klikając na Zamów więcej karnetów lub licencji. Tam też sprawdzą Państwo ważność aktualnie używanej licencji.

Pod zakładką Licencje zamówią Państwo licencję, klikając na przycisk Zamów więcej karnetów lub licencji. 2 z powyższych sposobów są dostępne dla wszystkich użytkowników, ponieważ zakładka Licencje jest dostępna tylko dla użytkowników o roli Administrator.

W pierwszym kroku wybierają Państwo opcję pomiędzy licencją roczną, miesięczną oraz pakietem karnetów. Po kliknięciu na preferowaną walutę pojawi się cena za wybraną opcję.

W drugim kroku zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie danych firmy:

Na początek prosimy wybrać kraj. Jeśli adres firmy znajduje się w Unii Europejskiej oraz firma ma nadany NIP, prosimy wprowadzić ten numer. Po naciśnięciu klawisza enter zostanie on zweryfikowany w systemie VIES, po czym dane firmy zostaną automatycznie wypełnione. Następnie podatek VAT zostanie odliczony od całkowitej wartości i NIP znajdzie się na fakturze. Jeśli firma nie ma przypisanego numeru NIP, podatek VAT będzie naliczany zgodnie z aktualnymi stawkami, obowiązującymi w danym kraju Unii Europejskiej. W tym przypadku prosimy wprowadzić ręcznie nazwę i adres firmy. Podatek VAT nie jest naliczany, jeśli adres firmy znajduje się poza UE.

W dodatkowych informacjach mogą Państwo wprowadzić dowolną informację, która powinna widnieć na fakturze - zazwyczaj jest to numer złożonego zamówienia.

Faktura wygeneruje się automatycznie i zostanie przesłana na adres e-mail, wprowadzony tutaj jako kontaktowy. Jeśli chcą Państwo, aby faktura została przesłana na kilka adresów e-mail, prosimy wprowadzić je i rozdzielać średnikiem.

U góry w prawym rogu formularza zamówienia wybierają Państwo rodzaj płatności pomiędzy subskrypcją a jednorazową opłatą. Domyślnym rodzajem jest subskrypcja oraz pozwala ona Państwu na ciągłe korzystanie z aplikacji: licencja zostaje przedłużona po wygaśnięciu i automatycznie jest naliczana opłata za nią. Jeżeli chcą Państwo płacić kartą, numer karty zostanie zapisany u dostawcy usług płatniczych w celu następnych płatności. W przypadku, gdy nie chcą Państwo, aby licencja była przedłużana automatycznie lub chcą Państwo zamówić licencję tylko na określony czas, prosimy wybrać opcję jednorazowej opłaty.

Następnie wybierają Państwo liczbę licencji (ilu użytkownikom równocześnie chcą Państwo przyznać dostęp) oraz w przypadku płatności jednorazowej - okres aktywności w miesiącach/latach (ta opcja nie jest dostępna dla subskrypcji, ponieważ licencja jest przedłużana automatycznie co miesiąc/rok).

W przypadku karnetów, wybierają Państwo liczbę karnetów, którą chcą Państwo zamówić. Minimalna liczba karnetów w zamówieniu wynosi 10.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zasadami i Warunkami świadczenia usług.

W ostatnim kroku składania zamówienia wybierają Państwo metodę płatności: polecamy płatność online kartą. Licencja jest aktywowana natychmiast po sfinalizowaniu płatności i od razu mogą Państwo zacząć korzystać z EasyCargo. Innym sposobem płatności jest PayPal, który również umożliwia błyskawiczną płatność i aktywację licencji. Obecnie PayPal wspiera płatności jedynie w EUR, USD i CZK.

Należy pamiętać, że faktura zostanie automatycznie wygenerowana, nie zważając na wybraną metodę płatności oraz wysłana na adres e-mail wprowadzony podczas zamawiania licencji.

Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę przed dokonaniem płatności, prosimy kliknąć na przycisk Pokaż więcej opcji płatności.

Następnie wybierają Państwo opcję Przelew bankowy. Ta metoda płatności ma kilka ograniczeń: może być realizowana tylko w EUR, USD i CZK. Poza tym, system aktywuje licencję dopiero po otrzymaniu płatności, co może potrwać kilka dni.

(Jeśli chcą Państwo zacząć pracować wcześniej z EasyCargo, prosimy o skontaktowanie się z nami z użyciem formularza kontaktowego w celu aktywowania z góry licencji po wysłaniu potwierdzenia zlecenia płatności, zanim otrzymamy Państwa wpłatę.)
Pod zakładką Licencje zobaczą Państwo złożone zamówienia, pobiorą faktury i będą mogli zarządzać subskrypcjami. Z kolei pod zakładką Subskrypcje spółki jest dostępna lista aktywnych subskrypcji. Jeśli mają Państwo aktywną subskrypcję, licencja będzie odnawiania - chyba że subskrypcja zostanie anulowana. Subskrypcja może być anulowana w każdej chwili, po kliknięciu na przycisk Anuluj subskrypcję.

Pod zakładką Licencje mogą Państwo również aktywować zakupione karnety:

Po kliknięciu w przycisk Pokaż licencje zobaczą Państwo listę aktualnych licencji wraz z ich datą ważności. W następnym kroku mogą Państwo kliknąć na Pokaż historię, aby wyświetlić historię licencji:

Po kliknięciu w Pokaż zamówienia i faktury wyświetlą się Państwu złożone zamówienia. Mogą Państwo pobrać faktury z tego miejsca:

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo instrukcje krok po kroku na ten temat:
https://www.easycargo3d.com/pl/wideosamouczki/#zamowienie-licencji-oraz-karnetow

Licencja jest aktywna od momentu potwierdzenia płatności i zostanie automatycznie przypisana do jednego z użytkowników w ramach Państwa konta. Jeśli chcą Państwo przypisać licencję do innego użytkownika, można to zrobić pod zakładką Użytkownicy - prosimy zajrzeć do rozdziału Przypisywanie licencji użytkownikom.